utilitzem galetes per millorar l'experiència de navegació recopliant informació estadística, si continues navegant entenem que acceptes el seu ús

Accepto

Accés als estudis

prova-acces-cat

PROVA D’ACCÉS, convocatòria de setembre 2016

RESOLUCIÓ DOG

El Termini de la pre‐inscripció restarà obert des del 19 de juliol al 27 de juliol 2016. La llista provisional d’admesos a les Proves es publicarà el dia 29 de juliol.


ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓPer a les especialitats de: 

Interpretació Música Clàssica: arpa, clarinet, contrabaix, fagot, guitarra, percussió, oboè, piano, saxòfon, trompa, trompeta, viola, violí, violoncel;

Interpretació Tradicional: guitarra flamenca. 

Interpretació Jazz i Música Moderna: contrabaix, saxòfon i violi. 

Composició 

Pedagogia 


En Música, cada persona aspirant es pot presentar a un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats.

Inscripció: a partir del 19 de juliol de 2016.
Data de les proves: a partir del dia 5 de setembre de 2016.
Lloc de la prova: Centre Superior de Música Liceu, carrer Nou de la Rambla 88. (el dia de la prova cal dur l’ original del DNI o passaport per a identificar‐se).

Estructura de la prova: la prova té dues parts, A i B, que es subdivideixen, si escau, en diversos exercicis que es poden agrupar en blocs. Les parts A i B es poden dur a terme en qualsevol ordre.

‐ La part A té per objecte comprovar la possessió dels coneixements i habilitats adequats per a accedir als ensenyaments corresponents.

‐ La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per a cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

La superació de les Proves d’ Accés, juntament amb els requisits acadèmics d’accés, permet participar en el procediment d’admissió en l’ ensenyament per al qual s’ha superat la prova, únicament per al curs 2016/2017.

Requisits acadèmics d’accés:

A) Estar en possessió del títol de batxillerat o haver superat la prova d’accés a majors de 25 anys per a estudis universitaris, o qualsevol titulació universitària (llicenciatura o diplomatura), o el grau superior de música.
O el certificat de superació de la prova del Departament d’ Ensenyament, per a persones sense el requisit acadèmic que acredita la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat, amb 18 anys o més. Inscripcions del 13 al 19 d’abril. Prova: 9 de maig de 2016 (web Departament d’Ensenyament). http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis

Els estudiants estrangers que hagin cursat el batxillerat al seu país, han de sol∙licitar, l’ homologació del títol adreçant‐se a la Conselleria d’ Educació i Ciència de l’ Ambaixada d’ Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència. o sol∙licitar el “volant d’ inscripció Provisional” si ja s’ha demanat l’ homologació, però encara no hagi arribat. http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

B) Estar en possessió del títol professional/mitjà de Música.
En els ensenyaments de música, les persones que no posseeixen el títol de grau

professional corresponent, han de realitzar a més un exercici específic previ.

Els aspirants disposen de diversos PDF adjunts, amb tota la informació sobre les Proves d’ Accés: Orientacions, estructura, oferta de places, exercicis tècnics, baremacions i llistat d’ obres orientatives.

Persones aspirants amb necessitats educatives específiques.‐ Aspirants amb necessitats derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol∙licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d’ accés a l’ inscripció i fent arribar a la Direcció General d’atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202 de Barcelona)
Documentació imprescindible:

 1. Fotocòpia del Document Nacional d’ Identitat (DNI), Passaport o NIE.

 2. Títol de Batxillerat o acreditació de superació de les Proves d’ Accés a la Universitat per a majors de 25 anys o Prova de la Generalitat per l’accés als

  ensenyaments artístics superiors.

 3. Resguard acreditatiu del pagament de la Prova d’ Accés (145€) validat per l’

  Entitat Bancària.

 4. Document acreditatiu d’ haver superat el Grau Professional de Música.

 5. Lliurar escanejada tota la documentació sol∙licitada al correu:

  secretaria@conservatori‐liceu.es

Instruccions de la preinscripció: 

 1. Si disposa d’un usuari i d’una contrasenya podrà realitzar la preinscripció de forma directa.

 2. En cas contrari, en el següent pas haurà de registrar‐se com a nou usuari per a poder realitzar la pre‐inscripció.

 3. Completar el formulari.

 

Conservatori del Liceu

Carrer Nou de la Rambla, 88
08001 Barcelona
(+34) 93 327 12 00
CONTACTE

 

Troba'ns a

facebook-icon  twitter-icon  youtube-icon

 Premis i Reconeixements 

Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona
Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu
Menció especial de l’Associació Amics de la Rambla
Homenatge 175anys - Cambra de Comerç de Barcelona
Premi Europeu a l’Excel·lència - Fundació de Foment Europeu AEFE

CONSERVATORI DEL LICEU   ©reservat tots els drets 2013   

avis legal   mapa web