utilitzem galetes per millorar l'experiència de navegació recopliant informació estadística, si continues navegant entenem que acceptes el seu ús

Accepto

Accés als estudis

prova-acces-cat v2

PROVA D’ACCÉS

ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓ

PROVA D'ACCÉS - Convocatòria de juny 2018

El Centre Autoritzat d’Ensenyaments Superiors de Música Liceu convoca Proves d'accés per iniciar els Estudis Superiors de Música en aquest centre el curs 2018-2019. Les Proves d’accés es desenvoluparan d'acord amb el que estableixen la RESOLUCIÓ ENS/501/2018, de 14 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2018-2019. (DOGC núm. 7583 publicat el 21 de març de 2018 ) i la RESOLUCIÓ ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 7330 publicat el 16 de març de 2017).

L'objectiu de les Proves d'accés serà avaluar les aptituds dels aspirants i determinar si tenen la preparació adequada per a cursar els ensenyaments superiors de música en l'especialitat triada. I també, en el cas de que el nombre d'aspirants ho fes necessari, disposar dels elements de judici per a decidir quins dels candidats reuneixen més mèrits per accedir a les places disponibles.

Les especialitats i modalitats per a les quals es convoquen les Proves d'accés per al curs 2018-2019 són les següents:

-INTERPRETACIÓ (Música clàssica i contemporània: arpa, cant, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, guitarra, oboè, percussió, piano, saxofon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel. Jazz i Música moderna: bateria, baix elèctric, guitarra elèctrica, contrabaix, piano, percussió, saxofon, trompeta, trombó, flauta, clarinet, violí i veu. Música tradicional: guitarra flamenca).

-COMPOSICIÓ

-PEDAGOGIA

Cada aspirant es pot presentar a un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats, si bé només es pot obtenir una única plaça.

 

Inscripció: a partir del 4 d’abril de 2018.

Data de les proves: a partir del dia 25 de juny de 2018.

Lloc de la prova: Centre Superior de Música Liceu, carrer Nou de la Rambla 88.
(el dia de la prova cal dur l’ original del DNI o passaport per a identificar‐se).

Estructura de la prova: la prova té dues parts, A i B, que es subdivideixen, si escau, en diversos exercicis que es poden agrupar en blocs. Les parts A i B es poden dur a terme en qualsevol ordre.

‐ La part A té per objecte comprovar la possessió dels coneixements i habilitats adequats per a accedir als ensenyaments corresponents.

‐ La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per a cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

La superació de les Proves d’ Accés, juntament amb els requisits acadèmics d’accés, permet participar en el procediment d’admissió en l’ensenyament per al qual s’ha superat la prova, únicament per al curs 2018/19.

 

Requisits acadèmics d’accés:

Els aspirants es poden inscriure a les Proves d’accés en dues modalitats, si bé només poden obtenir una plaça en el centre.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, els aspirants han d’estar en possessió del Títol de batxiller (o equivalent) o bé haver superat les Proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Poden inscriure’s a les proves d’accés les persones que posseeixen aquests requisits o que es troben en condicions d'aconseguir-los abans del període de matrícula, o que aporten el certificat acreditatiu d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o que aporten el certificat acreditatiu d'haver superat la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic. Aquesta prova, regulada i organitzada pel Departament d’Ensenyament, es durà a terme el 16 de maig de 2018 a l’Institut Joan Boscà de Barcelona (avinguda d'Esplugues, 40, 08034 Barcelona). La inscripció es realitzarà entre el 3 i el 18 d’abril. Per a més informació i inscripcions.

Els estudiants estrangers que hagin cursat el batxillerat al seu país, han de sol·licitar l’ homologació del títol adreçant‐se a la Conselleria d’ Educació i Ciència de l’ Ambaixada d’ Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència, O bé sol·licitar el “volant d’ inscripció Provisional” si ja s’ha demanat l’ homologació, però encara no hagi arribat.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

Els aspirants que no posseeixin el Títol de grau professional de música (establert per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig), el Títol de grau mitjà de música (establert per la Llei orgànica 1/1990) o el Títol de Professor (segons el pla aprovat pel Decret 2618/1966) han de fer un exercici específic a més de les dues parts de les Proves d’accés.

L’edat mínima per a accedir als Estudis Superiors de Música és 16 anys.

Aspirants amb necessitats específiques:

Els aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d'accés, tot presentant al registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona) la sol·licitud de suports tècnics o materials acompanyada de la documentació que s’indica al següent enllaç.

Documentació imprescindible:

1. Fotocòpia del Document Nacional d’ Identitat (DNI), Passaport o NIE.
2. Títol de Batxillerat o acreditació de superació de les Proves d’ Accés a la Universitat per a majors de 25 anys o Prova de la Generalitat per l’accés als ensenyaments artístics superiors.
3. Resguard acreditatiu del pagament de la Prova d’ Accés (145€) validat per l’ Entitat Bancària.
4. Document acreditatiu d’ haver superat el Grau Professional de Música.
5. Lliurar escanejada tota la documentació sol·licitada al correu: superior@conservatori‐liceu.es

Instruccions de la preinscripció:

1. Si disposa d’un usuari i d’una contrasenya podrà realitzar la preinscripció de forma directa.
2. En cas contrari, en el següent pas haurà de registrar‐se com a nou usuari per a poder realitzar la pre‐inscripció.
3. Completar el formulari.

 

El Termini de la preinscripció estarà obert des del 4 d’abril fins el 17 de juny del 2018

 

Conservatori del Liceu

Carrer Nou de la Rambla, 88
08001 Barcelona
(+34) 93 327 12 00
CONTACTE

 

Troba'ns a

facebook-icon  twitter-icon  youtube-icon

 Premis i Reconeixements 

Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona
Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu
Menció especial de l’Associació Amics de la Rambla
Homenatge 175anys - Cambra de Comerç de Barcelona
Premi Europeu a l’Excel·lència - Fundació de Foment Europeu AEFE

CONSERVATORI DEL LICEU   ©reservat tots els drets 2013   

avis legal    mapa web